Omikron Europe B.V.
Kolenbranderstraat 20-d
2984 AT  Ridderkerk
t           0180-417011
f           0180-461213
w          www.omikron-europe.com
e          info@omikron-europe.com

 

Schaberg Import
Rotterdam

 

t.a.v. de heer A.C. Schaberg.

 

 

                        

Ridderkerk, 26 februari 2014

 

Geachte heer Schaberg,


Dank voor uw aanvraag. Ik heb uit ons telefoongesprek het volgende begrepen. Uw pand meet ongeveer
1500 m2 en bestaat uit een kantoor- en een hallengedeelte. Het kantoorgedeelte telt twee bouwlagen
(bg en 1e etage). Calamiteiten worden gemeld naar de receptie, die zich op de bg van het kantoorgedeelte
bevindt. Gezocht wordt een oproepsysteem voor de BHV ploeg, welke uit zes personen bestaat. Koppeling
aan de brandmeldcentrale (bmc) is niet nodig. Koppeling aan de telefooncentrale niet nodig.
Bedieningseenvoud is belangrijk. Ervan uitgaande dat één steunzender volledige dekking zal opleveren,
ziet een prijsopstelling er als volgt uit.

aantal

model

stuksprijs

prijs

-1-

zender Omikron CallHelp 400TX  

510,-

510, --

-6-

ontvangers Omikron CallHelp 400RX

115,-

690, --

-1-

zesvaks lader Omikron CallHelp 400C6

85,-

85, --

-1-

steunzender Omikron CallHelp 400RP inschatting

200,-

200, --

-1-

zendbereikmeting, uitleg, instructie, werkend opleveren obv bestaande wcd’s

     450, --

 

totaal

 

1.970, --


Een buitenantenne is niet nodig. Kabels trekken is niet nodig. Een zendmachtiging aanvragen is niet nodig.

 

in de praktijk
Zender/bedienpost 400TX wordt bij de receptie geplaatst, waar de meldingen binnenkomen. Via de steunzenders
worden de piepers in alle bouwdelen opgeroepen.

bedieningseenvoud
Bij een calamiteitmelding ontstaat stress, daarom is bedieningseenvoud belangrijk. Als u het systeem instelt
als 9L of 9LPlus, of als u een interface 400ET gebruikt, plaatst u de gewenste oproep met één druk op de knop.

uitbreidingsmogelijkheden
- Mocht er behoefte ontstaan aan automatisch oproepen door bijvoorbeeld de receptiebalie of
  invalidentoilet, dan kunt u die op de vrije poorten van interface 400ET aansluiten.
- Uitbreiding met handzenders of omval alarms (nuttig voor alleenwerkers in een risico-omgeving,
  denk niet alleen aan machines maar ook aan spreekkamers) is ook mogelijk met de 400ET.
- Wilt u oproepen per telefoon plaatsen, dan kan dat met interface 400TC.
- Heeft u extra piepers nodig dan kunt u het aantal uitbreiden tot 999 stuks.
- Mocht er meer zendbereik nodig zijn, dan kunt u naar behoefte steunzenders bijplaatsen.

betrouwbaarheid
Het gebruik van steunzenders vergroot de betrouwbaarheid. Hoe werkt dat? De zender zendt iedere oproep
driemaal uit. Maar iedere steunzender doet dat ook, zodat een pieper die bijvoorbeeld binnen het bereik van
drie (steun)zenders is, negen maal en - wat nog belangrijker is: vanuit verschillende hoeken wordt opgeroepen.

besparing machtigingskosten: € 2.083,- in tien jaar
De overheid verstrekt machtigingen voor het gebruik van radiofrequenties voor oproepsystemen. De kosten
bedragen van € 346,- voor het eerste jaar plus € 193,- ieder volgend jaar. Omikron oproepsystemen zijn
machtigingsvrij, zodat u deze kosten bespaart. Op deze wijze verdient uw Omikron oproepsysteem zichzelf
binnen tien jaar geheel terug.


zendbereikmeting en werkend opleveren met uitleg en instructie
Het aantal benodigde steunzenders is ingeschat aan de hand van uw beschrijving en de afbeeldingen op Google
Maps. Het juiste aantal alsmede de plaats waar zij het beste geplaatst kunnen worden, wordt vastgesteld tijdens
een zendbereikmeting. Hierbij kan het systeem tevens werkend opgeleverd worden als u het wilt aanschaffen. Als
u het niet wilt aanschaffen, bent u niets verschuldigd.

prijzen

in euro’s ex btw

levering

ex magazijn Ridderkerk

levertijd

uit voorraad

garantie

een jaar

installatiewerk

niet inbegrepen. Werkend opleveren op basis van bestaande stopcontacten (wcd’s) inclusief alle programmeringen is inbegrepen in de zendbereikmeting. Aanbevolen wordt om de wcd’s voor de steunzenders niet voor dagelijks gebruik toegankelijk te maken. De apparatuur moet droog en vorstvrij geplaatst worden.

betaling

14 dagen na levering

geldigheid

deze offerte is een maand geldig.

machtigingskosten

voor deze zendapparatuur is geen zendmachtiging vereist. U bespaart daarmee machtigingskosten van € 346,- voor het eerste jaar plus € 193,- ieder volgend jaar. Ook zijn er geen abonnementskosten of kosten per oproep. Buitenantenne en -bekabeling zijn niet nodig.

 


Onderstaande informatie vertelt meer over de apparatuur. Ook vindt u daar een lijst met Omikron gebruikers. Ik heb
de aangeboden toestellen blauw gemarkeerd.

Met vriendelijke groet,
O m i k r o n    E u r o p e    B.V.

afd. Verkoop

 


 

 

i n f o r m a t i e

 

De Omikron CallHelp 400 is een machtigingsvrij oproepsysteem (piepersysteem) waarvan het zendbereik
met maximaal 99 steunzenders kan worden vergroot.


Iedere steunzender voegt 200 meter (in open veld) of 2 etages (in bebouwing) toe aan het zendbereik, zodat een
theoretisch zendbereik ontstaat van 20 kilometer in open veld of 200 etages in bebouwing. Heeft men meer zendbereik
nodig dan steekt men eenvoudig een extra steunzender in het stopcontact. Gaten boren, kabels trekken en antennes
plaatsen is niet meer nodig.

 

werking

 

De piepers worden vanaf de zender / bedienpost opgeroepen. Dit kan handmatig, automatisch (door de bmc of alarmknoppen e.d.) of via de telefoon gebeuren. Aan het eind van het zendbereik wordt de oproep door steunzender 01 herhaald en “doorgezet” naar steunzender 02, die de oproep eveneens herhaalt en doorzet naar steunzender 03 enzovoort. U kunt maximaal 99 steunzenders plaatsen.

 

a p p a r a t u u r

Beschrijving

Afbeelding

 

 

 

 

De CallHelp 400TX is de zender/bedienpost, welke op vier manieren ingesteld kan worden:

- als 9L

met ééntoetsbediening

Met één toetsaanslag worden alle ontvangers tegelijk opgeroepen. In het display verschijnt het nummer dat ingetoetst werd. Druk op toets 3 en alle ontvangers gaan af met een "3" in het display. Druk op toets 7 en alle ontvangers gaan af met een "7" in het display, enzovoort.

 

- als 9LPlus

met ééntoetsbediening

Met één toetsaanslag wordt de ontvanger met dat nummer opgeroepen. Druk op toets 3 en ontvanger drie gaat af; druk op toets 7 en ontvanger zeven gaat af, enzovoort. Druk op toets “Group” en alle ontvangers gaan af.

- als 99L

kan maximaal 99 ontvangers individueel, in groepen of collectief oproepen. Er verschijnt één cijfer in het display van de ontvanger.

- als 999L

kan maximaal 999 ontvangers individueel, in groepen of collectief oproepen. Er verschijnen drie cijfers in het display van de ontvanger.

 

De Omikron CallHelp 400RX is de ontvanger van het systeem. Deze kan trillen of trillen/piepen, al dan niet met intervals. In het display verschijnt een cijfercode van één of drie cijfers, afhankelijk van de gekozen instelling (9L, 9LPlus, 99L of 999L). De 400RX is herlaadbaar.

 

De Omikron CallHelp 400C6 is een zesvaks lader voor de 400RX’s. Als  u een pieper 400RX in een pocket plaatst, start de laadcyclus en licht de led rood op. Na 14 uur is het laden voltooid en wordt de led groen.

 

Afhankelijk van de vraag of u de pieper acht uur per dag gebruikt of 24 uur aan laat staan, gaat een volle pieper enkele dagen tot enkele weken mee zonder op te laden.

 

 

De Omikron CallHelp 400RP is de steunzender van het systeem. Het zendbereik is 300 meter in open veld of 3 etages in een kantoorflat (indicaties). Het toestel is voorzien van een noodstroom batterij. Er kunnen maximaal 99 steunzenders in een systeem opgenomen worden.

 

De Omikron CallHelp 400ET is een toetsen- en contacten interface met 32 druktoetsen. Elke toets is verbonden met een contact op de print, waarop externe alarmgevers aangesloten kunnen worden, zoals de brandmeldcentrale, baliealarms of machinealarms.

De Omikron CallHelp 400TC is een interface waarmee de zender op de telefooncentrale en / of op een computer aangesloten kan worden.

 

Wordt hij op de telefooncentrale aangesloten, dan kan men vanaf ieder telefoontoestel een oproep plaatsen. De werking is eenvoudig. Bel de zender op, toets na de pieptoon het nummer van de gewenste (groep) pieper(s) in, gevolgd door de code die in het display moet komen en hang op.

 

Wordt hij op een computer aangesloten, dan verschijnt het bedienpaneel in het scherm. U kunt dan met de muis oproepen plaatsen.

 

 

 

 

 

De Omikron CallHelp 400CS is een software- en kabelset voor de 400TC. Deze is nodig om de 400TC op een computer aan te sluiten.

 


 


o p t i e s

● spreekkamer- en balie alarm SVS-SH7

● omval alarm 4612 / 4606

● portofoons Kenwood TK-3301

 

 

handzender roept rechtstreeks pieper(s) op

 

De SVS-SH7 is een driekanaals afstandsbediening, bestaande uit een handzender (afgebeeld), een ontvanger en een relaisprint. De handzender heeft drie knoppen zodat drie verschillende oproepen geplaatst kunnen worden. Het bereik van de handzender is ongeveer 50 meter in open veld. Dit kan vergroot worden door extra ontvangers te plaatsten.

 

Wordt gebruikt als  spreekkamer- en balie alarm  bij gemeentes, reclassering, verzekeringsmaatschappijen, UWV’s, psychiatrische instellingen etc. Wordt ook gebruikt als  collega-oproepsysteem  in de zorg en op scholen, en als  hulp oproepsysteem  voor patiënten in de zorg.

 

 

“omvalzender” roept de pieper(s) op

 

De 706R is een zender met een kantelschakelaar (afgebeeld). Hij wordt aan de broeksriem gedragen. Blijft hij langer dan 12 seconden meer dan 35 graden gekanteld, dan geeft hij een pieptoon als voor-alarm. Wordt hij dan niet rechtop gezet, dan zendt hij een radiosignaal uit. Dit wordt opgevangen door ontvanger 762R, die de Omikron zender aanstuurt en de piepers van collega’s oproept. U kunt ook handmatig alarm slaan door de beide rode knoppen aan de zijkant tegelijk in te drukken. Het bereik is ongeveer 50 meter in open veld.

 

Wordt gebruikt als  automatisch alarmeringssysteem  voor solowerkers in een omgeving waar gevaar kan heersen.

4606.gif (19017 bytes)

 

portofoon

 

De Kenwood TK-3301 is een machtigingvrije portofoon onder de regeling PMR-446. De zender mag op acht frequentiekanalen uitzenden, waaruit de gebruiker kan kiezen. Het vermogen is 500 mW.

 

Om te voorkomen dat men door andermans communicatie gestoord wordt, past men QT/DQT (Quiet talk/Digital Quiet Talk) codering toe. Dat houdt in dat met het zendsignaal continu een onhoorbare code wordt meegezonden die in de eigen tegenpost herkend moet worden. De tegenpost ontvangt wel alle communicatie op dat frequentiekanaal, ook die van andere gebruikers, maar houdt het luidsprekergedeelte dicht totdat de code van de eigen tegenpost herkend wordt. Dan pas wordt het luidsprekergedeelte ingeschakeld. Omdat de eigen post dichterbij is, worden andere gebruikers weggedrukt. Deze hebben daar geen last van omdat zij onderling eveneens dichter bij elkaar zijn. Voor het geval dat andere gebruikers dezelfde QT/DQT code meezenden op een bepaald frequentiekanaal, zodat de eigen  portofoons toch opengestuurd worden, kan voor ieder frequentiekanaal de QT/DQT code gewijzigd worden. Er kan gekozen worden uit 38 verschillende QT/DQT codes, zodat er 304 combinatiemogelijkheden zijn om een "eigen" stil kanaal te creëren. De TK-3301 beschikt over scramble en oproeptonen.

 

 

 

Bezoek Radiodiscount.nl


 

r e f e r e n t i e s

voor een uitgebreidere lijst klik http://www.omikron-europe.com/Callhelp400/news/newstotaal.html

 

 

Omikron oproepsystemen voldoen aan het gestelde in art. 3 lid e en art. 15 lid 2 van de Arbo wet en zijn o.a. in gebruik bij

 

ABN Amro Bank (diverse filialen)

ABVA KABO

AkzoNobel NV Amsterdam

Alabastine BV

Albert Heijn (diverse filialen) (hier wordt het systeem gebruikt bij de fust automaat, als oproepsysteem voor de servicebalie en als oproepsysteem voor de leveranciersbel)

Aldi supermarkten Distributiecentra Ommen en Zaandam (wordt gebruikt om wachtende chauffeurs op te roepen als zij aan de beurt zijn om te laden of te lossen)

Alliander NV alle vestigingen

Alstom (Holec)

Amnesty International Amsterdam

ANWB (hoofdkantoor en diverse stations)

Aramco

Arbeidsinspectie (Inspectie SZW)

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

Atos Origin (alle vestigingen)

Automatic Signal

Belastingdiensten (diverse)

Bilderberg Hotels (enkele)

BKR (Bureau Kredietregistratie)

BLG Hypotheken

Bouwfonds NV Haarlem

Bova B.V. Valkenswaard (fabriek van autobussen)

Bureau Jeugdzorg, o.a. Lelystad, Emmeloord en Almere

C1000 supermarkten en slijterijen (zij gebruiken het systeem als toegangscontrole bij de slijterijen; dan wordt personeel uit de supermarkt opgeroepen)

Canon

Centerparcs (diverse parken)

Cisco Systems Amsterdam

Codrico Rotterdam graanoverslag

Cordaid Amsterdam

Corus / Tata Steel

Deli XL Ede en Schiedam

Dell Computers

Deloitte

DHL Danzas

DHV Ingenieursbureau (meerdere vestigingen)

Dienst Ministeriële Ondersteuning (gedetineerdenvervoer)

Döhler Holland BV

Dresser Waukesha,

Edah Supermarkten (zij gebruiken hem als personeel-oproepsysteem bij de servicebalie)
Ericsson Technology Hilversum

Ernst & Young

ESRON Ruimteonderzoek

European Institute of Public Administration EIPA Maastricht

FNV Vakcentrale

Frans Hals Museum
Friesland Campina B.V.

Frisdrankenindustrie Winters

GE Wind Energy (Salzbergen, Duitsland. Hier wordt het systeem gebruikt om technici op te roepen als er een storing optreedt in het productieproces)

Gemeenten (onder andere) Albrandswaard, Alkemade, Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Barendrecht, Beemster, Cranendonk, Delfzijl, Den Haag, Dinkelland, Doetinchem, Emmen, Geldrop, Geldermalsen, Grou, Halderberge, Harlingen, H.I.Ambacht, Heerlen, Heiloo, Katwijk, Korendijk, Landgraaf, Lansingerland, Leiderdorp, Lelystad, Maarssen, Maastricht, Meppel, Mill, Montferland, Oldebroek, Oostzaan, Oudenbosch, Oude IJsselstein, Roermond, Rotterdam, Schoonhoven, Saskasterlân, Sittard, Sneek, Spijkenisse, Urk, Utrecht, Valkenswaard, Venray, Voorschoten, Winsum, Wormer, Wijk bij Duurstede, Wymbritseradiel, Zaanstad, Zeewolde, Zwolle

GlaxoSmithKlyne

Golden Tulip hotels

Graafschap College

Haan Benzinestations (hier wordt het systeem gebruikt om de bediening van de wasstraat op te roepen als er klanten voor de wasstraat zijn)

HAK Conservenfabriek
Hallmark Wenskaarten

Hewlett Packard

Hogeschool Leiden

Imperial Tobacco

INNO (15 vestigingen in België; de etagechef wordt opgeroepen als er problemen bij een kassa zijn)

IKEA (hier wordt het systeem gebruikt om ouders van kinderen op te roepen als de kinderen uit de kinderopvang opgehaald willen worden

Intel NV, Schiphol Rijk

Keune Cosmetics

Kinderopvang (vele)

Kiwa (zij gebruiken het systeem om alarm te slaan als giftige gassen ontstaan),

KLM Cargo Schiphol
KLM Catering Services

KLPD Den Haag

Kon. Landmacht,

KPMG

Leger des Heils, (zij gebruiken het systeem op hulp op te roepen als er problemen ontstaan bij de uitbetaling van het zakgeld)

Logica CMG

Luchthaven Schiphol (hier wordt het systeem gebruikt bij de Medische Dienst om de dienstdoende arts op te roepen)

Miss Etam

Makro hoofdkantoor Amsterdam

Maltha Glasrecycling

MCB

Media Markt (div filialen)

Mediapark Hilversum: o.a. NOB, NOS

Ministerie van Defensie (zij gebruiken het systeem bij uitzending van militairen)

Ministerie van Justitie (op enkele rechtbanken wordt het systeem gebruikt voor de beveiliging van rechters; tevens oproepsysteem bij asielzoekerscentra)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (alle vestigingen in Den Haag)

Ministerie van VROM Haarlem

Muziekcentrum aan het IJ, Amsterdam

Muziekcentrum van de Omroep, Hilversum

ms. “Rijndelta” (sleephopperzuiger, elektrodiesel, 135 m lang, 4 dekken. Wordt gebruikt om personeel op te roepen bij machinestoring. Door trilfunctie geen last van lawaai.

ms. “Zonnebloem”, Hospitaalschip (hiermee kunnen patiënten tijdens de vaart hulp van verzorgers oproepen).

Nedlloyd Rotterdam

Nederlandse Spoorwegen (oproepsysteem bij een aantal stations)
Nedstaal Alblasserdam piept wachtende chauffeurs op om te laden of lossen

Nuon

Nysingh Dijkstra de Graaff, diverse vestigingen

Openbaar Ministerie parket Assen
Overtoom B.V.

Pfizer,

Philips Eindhoven PGE (zij gebruiken het systeem om alarm te slaan bij het vrijkomen van gevaarlijke gassen)

Philips Terneuzen

PGGM

Pompe Kliniek

Politieacademie Apeldoorn

Pricewaterhousecoopers

Provincie Noord-Brabant

Provincie Zuid-Holland

Rabo Bank (diverse filialen)

Rail Infra

Reclassering Nederland (zij gebruiken het systeem als spreekkamer alarm tijdens gesprekken met cliënten), o.a. in Zwolle, Lelystad, Apeldoorn, Zutphen, Almelo

Rembrandt toren Amsterdam (35 etages)

RET Rotterdam

Ricoh,

RTL Nederland

RTV Utrecht / Radio M Utrecht / U Stad

Scholen (zeer veel, o.a. ROC West Brabant, ROC Zadkine, ROC van Amsterdam, ROC Leiden, ROC Mondriaan, ROC Rivor, ROC Utrecht, Arcus college, ID College,Farel College, Graafschap College, Hervion College, Isendoorn College, Kon. Willem. I College, Meerstroom College, Mgr. Frencken College, Mozaiekcollege, Porta Mosana College, Prinsentuin College, Dalton College,

Salland Verzekeringen (met draadloze handzenders in spreekkamers)

Sanquin bloedbank
SAP

Scheuten Glas Groep

SHV Holdings N.V.

Siemens Nederland BV (vestigingen Den Haag en Zoetermeer)

SNS Reaal (13 vestigingen)

Sony Music

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)

Stichting SIG

Syngenta Seeds

Thialf IJsstadion Heerenveen

TomTom Navigatiesystemen Amsterdam

Toshiba

TPG Post, nu TNT, o.a. hoofdkantoor Den Haag (20 etages)

T-Systems

TNO

Triodos Bank

T-Systems

Unisys

Universiteit van Utrecht

UPC (alle vestigingen)

UMC Groningen (afd Genetica)

UWV kantoren (zij gebruiken het systeem gecombineerd als spreekkamer alarm en als BHV oproepsysteem)

Van der Valk hotels (enkele)
VDL Bova B.V. Valkenswaard
(fabriek van autobussen)

VDM Foods

Vedior Uitzendbureau (via Terberg)

Voestalpine Polynorm Van Niftrik

Van Bommel Schoenfabrieken

Wehkamp.nl alle vestigingen

Winkelcentrum Villa Arena Amsterdam

Winkelcentrum Entre Deux in Maastricht

Yokogawa Europe BV

Zorggroep Raphaelstichting

Zorggroep Stichting VIVA

Zorggroep Stichting Heliomare

Zorggroep Stichting Baalderborg

Zorggroep Stichting Gemiva

Zorggroep Stichting Emergis

Zorggroep Stichting MEE

Zorggroep Stichting Kwintes

Zorggroep Stichting Iriszorg

Zorggroep Stichting Cordaan

Zorggroep Stichting AZZ Middelburg

Zorggroep Stichting Dichterbij

Zorggroep Stichting SIG

Zorggroep Stichting Vesteda

Zorggroep Stichting ’s Heeren Loo

3M (zij gebruiken het systeem in combinatie met een “man down” systeem, zodat collega’s automatisch opgeroepen worden als de collega onwel wordt.


 

p r i j s l i j s t e n

 

 

Omikron CallHelp 400 serie

 

 

 

prijs ex btw

 

CallHelp 400TX

zender

510, --

 

CallHelp 400RX

ontvanger

115, --

 

CallHelp 400C6

zesvaks lader

85, --

 

CallHelp 400RP

steunzender

200, --

 

CallHelp 400ET

32-toetsen / contacten interface

750, --

 

CallHelp 400TC

telefoon- en computer interface

495, --

 

CallHelp 400CS

software- en kabelset voor 400TC

95, --

 

CallHelp 400LC

kunststof beschermtas voor 400RX

7,50

 

 

 

 

 

opties en toebehoren

 

 

 

 

 

modificatie TX-2

aansluiting potentiaalvrij maakcontact t.b.v. externe zenderstart (maximaal 1 stuks per zender mogelijk)

95, --

 

SVS SH-7 (driekanaals)

broekzakzender incl. ontvanger, voeding., kast,

< 200m

369, --

 

SVS TX (driekanaals)

losse driekanaals broekzakzender voor SVS-SH7

80, --

 

knopmodificatie SVS

verwijderen 2/3 knoppen SVS TX

17,50

 

762R/706R omval alarm

“mandown” systeem dat automatisch aanstuurt

645, --

 

706R / 701 losse zender

losse handzender (701) / omvalzender (706)

325, --

 

micro mag

magneetvoet antenne voor SVS-SH7 en 762R / 706R

29, --

 

alarmkiezer AD-8

alarmnummerkiezer

795, --

 

alarmkiezer AD-8 PRO

alarmnummerkiezer voor semafoon

995, --

 

GP600 accu set à 2 stuks

accu voor CallHelp 400RX ontvanger (twee per ontvanger).

3,95

 

GP200 accu

accu voor bedienpost 400TX en steunzender 400RP

9,95

 

 

Portofoons

 

 

Apparatuur onder de Regeling PMR-446

 

prijs ex btw

 

TK-3301

acht frequentiekanalen, met draaiknop instelbaar

159, --

 

 

38 QT/DQT kanalen per frequentiekanaal, dus 304 combinaties

 

 

 

zendvermogen:  0,5 Watt ERP

 

 

 

krachtige accu 2000 mAh

 

 

 

met scramble (spraakversluiering)

 

 

 

sterk, metalen chassis

 

 

 

inclusief bureaulader, rubber antenne en één accu

 

 

 

bereik in open veld: twee kilometer (indicatie)

 

 

 

bereik in flatgebouw: twaalf verdiepingen (indicatie)

 

 

accessories

 

 

 

 

 

 

 

KLH-120

kunstlederen draagtas, zacht

25,86

 

DT-2720

dik lederen draagtas incl riem

38,25

 

KHS-8BL

oorluidspreker, aparte microfoon waarop zendtoets

86,64

 

KMC-21

luidspreker/microfoon ("handmike")

49,45

 

KSC-356

lader voor zes portofoons TK-3301

539, --

 

KNB-29N

accu voor TK-3201, 1500 mAh NiMh (tot 2007)

46,21

 

KNB-45

 

accu voor TK-3201, 2000 mAh Li-Ion (vanaf 2007)

59, --

 

OMIKRON EUROPE B.V.

Kolenbranderstraat 20-d

3077 AT  Ridderkerk

www.omikron-europe.com

info@omikron-europe.com

prijzen ex btw per 1 januari 2011.

op al onze leveringen en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Op eerste verzoek zullen wij u een exemplaar toezenden.