introductie nieuw boek

Ik ben God - EN IK OOK!

Boek 1: de QuantumFormule

./afbeeldingen/boek310%

De QuantumFormule
is boek 1 uit de serie Ik ben God – EN IK OOK!

Het boek is uit de lucht komen vallen.

Het is verteld door een stem.
Zo’n zachte prater.
Zo’n zachte prater in mijn hoofd die zegt:
“Ik reik je de hand,
maar verwacht niet te vinden
wat je denkt te vinden.
Ik ga je vertellen wie je werkelijk bent.
Je bent niet deze lopende pop van bloed, brein en botten.
Als je niet méér was, viel je nu als een lijk neer.
Je bent God.
Die hier, plaatselijk en tijdelijk, als jij rondloopt.
Ik ga je vertellen hoe dat zit.
En ik ga je vertellen hoe je wonderen moet doen,
want anders geloof je me toch niet.
En vergis je niet, dat gaat heel anders dan je denkt”.

Het is ook bedoeld om je nieuwsgierig te maken.
Daar is die stem eerlijk in.

Of het moeilijk is?
Daarover zegt de stem:
“Er moeten inactieve hersendelen geactiveerd worden.
Het is professorenwijsheid. Onmogelijk voor een kind van drie,
geen bijzondere prestatie voor een professor.
Wonderen verrichten wordt onder mijns gelijken vakmanschap genoemd,
eenvoudig omdat het iemands vaardigheid kwalificeert
en de mystiek er uit haalt.
Wonderen doen kan alleen vanaf het bewustzijnsniveau
waarop je de eenheid met alle leven ervaart.
Dus moeilijk? Ja.
Onmogelijk? Nee.
De moeite waard? Ja."

En die stem wil jou daartoe opleiden.
Hij wil dat je daarheen groeit.
Je gelooft het niet, maar dat wil hij.

Nu zul je zeggen:
maar wat heeft hij voor belang bij mijn groei?
En hij zegt: "Ik ben jou.
In jouw toekomst. Ik ben jij zelf, in je toekomst.

"Wij zijn één wezen", zegt hij.
"Dat snap je nu nog niet,
maar dat heeft te maken met die kwantumsprong.
Een kwantumsprong is iets wat je doet in de ene wereld
dat zijn gevolgen heeft in de andere wereld", zegt hij.

"Preciezer gezegd:
Iets wat je doet in de spirituele wereld
dat zijn gevolgen heeft in de fysieke wereld".

Hij praat graag, die stem.
Op de gekste dingen heeft hij een antwoord.
Dat het universum feitelijk een hologram is bijvoorbeeld.
Wat er was vóór de Big Bang. Dat soort dingen.
Dat de lichtsnelheid niet de hoogst mogelijke snelheid is,
maar bewustzijn.
En wat voor mogelijkheden dat opent.

Vanuit zijn optiek bestaat tijd niet.
"Tijd bestaat alleen in de fysieke wereld.
Toen God vorm aannam, is er niemand bijgekomen”, zegt hij.
Gevolgd door een fijntjes “Begrijpt u wel?”

Hij zegt dat wat voor mensen heel belangrijk is,
voor God geen enkel belang heeft.
En dat mensen daarom totaal vrij zijn.
"Begrijpt u? Niets doet er toe in Gods wereld.
Uw belang kan dus niet in strijd zijn met Gods belang.
Anders gezegd:
Er is geen God die iets met u voor heeft,
maar er is wel een God die u helpt
bij het vormgeven van uw leven”,
zegt de stem.

Respectvol maakt hij brandhout
van geloof en religies.
Hij zegt: “Religieus geloven vergt
een zonderling gebruik van het verstand.
Het is het voor waar aannemen van wat u per definitie
– de term zelf sluit dat uit –
niet zeker weet, maar wat anderen,
in een totaal ander tijdsgewricht
aan hun tijdgenoten verteld hebben.
Omdat onbewijsbaarheid de voorwaarde is voor geloof,
is het onbegrijpelijk dat aan geloven
waarde wordt gehecht”.

Maar nergens sabelt hij ze neer op hun kindermisbruik,
onthoofdingen, kruistochten, eerwraak,
of ander middeleeuws gedrag.

"God heeft nooit een volk als ‘zijn uitverkoren volk’ bestempeld", zegt hij.
"En hij heeft nooit een lapje grond beloofd aan welk volk dan ook.
Hoe levensgevaarlijk dit soort uitzinnig arrogante verzinsels zijn
toont de geschiedenis.
En de Tien Geboden bestaan helemaal niet.
Het zijn tien goede tips, dat wel".

"Uitgezonderd het Boeddhisme natuurlijk,"
pareerde ik die kritiek op religies.
"Dat is toch een vredelievende godsdienst."
Hij antwoordde:
"Het Boeddhisme is geen uitzondering, het is geen godsdienst.
Boeddhisme is een levenswijze van de allerhoogste orde.
Kenmerkend voor godsdiensten is dat zij
een god hebben om te vrezen,
een duivel om bang voor te zijn
en
aanhangers die niet zien dat die twee hetzelfde zijn.
Boeddhisme heeft geen van die kenmerken."

Ruim dertig jaar heeft hij tegen mij gepraat, die stem.
Dat leverde meer dan drieduizend pagina’s notities op, met twee boeken
van ongeveer 400 pagina’s elk, als uiteindelijk resultaat.

Boek 1 heeft, zoals gezegd, als subtitel: De QuantumFormule.
De QuantumFormule, omdat je een kwantumsprong moet maken
als je dit niveau wilt bereiken.
Het heeft dus niets met Albert te maken.

Boek 2 heeft als subtitel: Wonderen verrichten als vakmanschap.
Vakmanschap, omdat je wonderen verrichten niet intellectueel kunt leren.
Evenmin is het een talent waarmee je geboren moet zijn.
Het is: het principe begrijpen, en verder hard werken.
Oefenen en trainen en jezelf verbeteren totdat je het niveau bereikt
waarop wonderen verrichten een natuurlijk bijproduct zijn.
Bijproduct ja. Je kunt niet leren wonderen te doen,
je kunt alleen het niveau bereiken waarop wonderen voorkomen.
Spontaan, maar niet ongeleid. Vakmanschap dus.

Hij praat nog steeds, die stem.
Maar ik heb het idee dat hij nu wel zo’n beetje alles verteld heeft wat hij kwijt wilde.

Enfin. Ik zal een paar fragmenten van boek 1 op deze website opnemen.
Druk op wat knoppen onderaan als je die wilt lezen.

Het boek is vanaf juni 2018 te koop voor € 24,95 inclusief verzendkosten bij Bol.com, bij Boekenbestellen.nl en bij alle Nederlandse boekhandels.

./afbeeldingen/boekachterplat80%.jpg

enkele fragmenten


Stem:
Wij hebben slechts één boodschap voor u. Wij zijn allen één. Wij zijn één en hetzelfde wezen. Als u uitspreekt dat wij één en hetzelfde wezen zijn, dan zegt u dat wie uw buurman is, (hoe hij zichzelf kent dus) uw identiteit uitmaakt gelijk wie u bent, zijn identiteit uitmaakt. Door dit te weten brengt u dat wezen, dat bestaat uit uw buurman en u, op deze aarde. Inderdaad, dat wezen is noch u, noch uw buurman, maar het wezen dat u samen vormt.

Bij vol bewustzijn moet u dit doen. U moet bij vol bewustzijn, wetende wat u doet, God realiseren. Dan bereikt u verlichting. U zult nooit meer iets kunnen doen dat een ander schaadt. Inderdaad. U bent God. U heeft het zich herinnerd. Herinnerd, want het is nooit anders geweest. U bent nooit een ander wezen geweest dan de eeuwige God die vorm aannam, veranderde, realiseerde en schiep naar de behoefte in die vormen.

Alleen uw buurman weet dat nog niet. U wel. Uw buurman zal snel volgen. Wij gingen u voor zodat wij dit kunnen vertellen.

De bijbel en vele andere geschriften zeggen het en wij hebben het gezegd, maar u bent weggelopen voor de praktische implementatie: God is Al Dat Is. Dat omvat ook u.

Te zeggen: God is Al Dat Is inclusief mij wordt echter - onbegrijpelijk! - beschouwd als blasfemie. De QuantumFormule definieert u en definieert God. U en God zijn hetzelfde wezen: uw huidige definitie van uzelf (dat u uw lichaam met inhoud bent) is onjuist.


Stem:
Omdat God u is, is zijn macht om uw leven te veranderen – dat wil zeggen tegen uw wil – nietbestaand. Uw leven veranderen doet u zelf, u heeft het altijd zelf gedaan en u zult het altijd zelf doen. U bent zelf de enige die daarvoor de macht en de vrijheid heeft gekregen. De macht van God om uw leven te sturen manifesteert zich in gedachten die in u opkomen en is daartoe beperkt. Gedachten, wenken, ideeën, inspiraties. U kiest uit uw vele gedachten welke u zult volgen. U richt Gods macht met die keuze.

Wat volgt na uw keuze is uw uitspraak IK BEN. Niemand kan iets anders zeggen dan IK BEN. Ook al geeft hij zijn mening over politiek, voetbal of spruitjes, hij zegt altijd IK BEN. Zegt hij: spruitjes zijn lekker, dan zegt hij in werkelijkheid: IK BEN een spruitjesliefhebber. Wat hij ook zegt, het is zijn IK BEN verklaring.

Uw uitspraak IK BEN is het roer waarmee u uw leven stuurt. Het Universum heeft geen ander instrument om te scheppen dan te doen wat volgt na IK BEN. Precies zoals de lamp niet anders kan dan verlichten waar zijn bundel op gericht wordt. Richt u de lamp op de muur, dan zal de muur onvermijdelijk verlicht worden. U bent het die met uw uitspraak IK BEN de lamp richt.

Dat u bestaat is mijn initiatief, waarheen u gaat is uw initiatief. Ik heb geen enkel belang bij waarheen u gaat, u heeft alle belang bij waarheen u gaat.

ik:
Mensen creëren dus hun eigen narigheid uit onwetendheid. Waarom is het leven een lijdensweg voor veel mensen? Waarom is die lijdensweg noodzakelijk? Is het niet beter om hen dat gewoon te vertellen?

Stem:
Dat is precies wat wij aan het doen zijn. U vraagt waarom men zegt dat leven lijden is. Dat heeft een oorzaak en een reden.

De oorzaak is de eeuwige strijd tussen uw bewustzijn en uw waarneming. De eeuwige strijd tussen wie u bent (hoe u zichzelf kent ofwel uw bewustzijn) enerzijds en wie u denkt dat u bent (door uw waarneming, dat wat uw zintuigen en de hele wereld zeggen dat u bent) anderzijds.

De reden vloeit rechtstreeks uit deze oorzaak voort. De reden is dat men niet weet dat denken scheppen is. Zonder controle zijn uw gedachten als wilde apen, ze springen overal heen. Lijden ontstaat als men zijn scheppingsproces in handen van apen legt - en een toekomst schept die men niet gewild heeft. Om die reden is het van groot belang dat u uw gedachten onder controle houdt.


[hiervoor heeft de Stem uitgelegd waarom het Universum als een hologram gezien moet worden].

Stem:
Bedenk bij wat wij nu gaan zeggen, dat uw hoofd geheel lichtdicht is en dat alle beelden die u ziet door uw ogen als ‘raw data’ aan uw brein aangeboden worden, waarna uw geest bepaalt wat het is. Uw universum wordt door u zelf in uw hoofd gemaakt.

ik:
Het hoofd als een licht- en geluiddichte doos met een computer erin, die zijn eigen werkelijkheid maakt. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. En iedereen heeft zo’n doos! De mensheid als collectie wandelende supercomputers!

Stem:
Geen collectie. Wij zijn één wezen. Eén gigantische bio-supercomputer, zo u wilt.

ik:
Dan zijn wij pixels in Gods flatscreen TV!

Stem:
In Gods hologram.


[hiervoor heeft de Stem uitgelegd dat tijd niet bestaat maar dat het bewustzijn reist].

Stem:
Het bewustzijn maakt daar de grote vergissing dat het verschil tussen wat hij het ene moment waarneemt en wat hij het andere moment waarneemt, het verstrijken van tijd is. En dan heeft dat bewustzijn een probleem.

Want het is niet waar. Een moment is voltooid zodra het door bewustzijn waargenomen is. Het waargenomen zijn door enig bewustzijn is de schakelaar naar het volgende moment. Dat is het mechanisme. En op enig niveau weet het bewustzijn dat ook. Er verstrijkt geen tijd. Wat het bewustzijn waarneemt is de continue verschuiving, verplaatsing, van het kruispunt van de sinussen van zijn omgeving met zijn persoonlijke sinus. En hij noemt dat tijd, maar het is bewustzijnsverschuiving.

ik:
Veel mensen zijn bang om dood te gaan. Ik ook, al zou ik inmiddels beter moeten weten.

Stem:
Houdt u op met die absurde angst voor de dood. Voor wie is de dood een ramp? Niet voor de overledene! De achterblijvers huilen aan het graf omdat zij de dierbare overledene missen. Zij huilen om hun eigen pijn, niet om de overledene, want zij weten helemaal niets van wat de overledene meemaakt.

Denken aan de bevrijding van de overleden dierbare in plaats van aan uw eigen gemis is passender en zal het karakter van uw begrafenissen veranderen van een bijeenkomst van rouw in een bijeenkomst van vreugde.

U gaat helemaal niet dood als u sterft, u legt de zwaarste delen van uw lichaam af en leeft daarna verder in het gebied waar u vandaan kwam voordat u geboren werd – en dat is uw thuis. U komt thuis! Uw overlijden was een bevrijding uit de constrictie van uw loodzware fysieke lichaam. En natuurlijk hebt u daar een lichaam. Als u sterft blijven alleen de meest compacte delen van uw lichaam op aarde achter. U reist verder in uw lichamen van fijnere stof. Bijgevolg is uw ervaring van tijd ook anders. Over het bestaan na de fysieke dood en het lichaam dat u dan heeft is genoeg geschreven, het is niet nodig dat wij daar verder over uitweiden. Uw angst voor de dood wordt langzaamaan werkelijk potsierlijk; u dient inderdaad inmiddels beter te weten.

Het probleem dat u heeft met de dood is dat u niet weet wat er gaat gebeuren. Deze angst voor het onbekende maakt het erg! Wees gerust. Uw lichaam is ontworpen voor een tijdelijk verblijf. Niet dood gaan zou pas erg zijn, en wel om twee redenen. Individueel: u moet er niet aan denken honderden jaren zonder adempauze te moeten leven in hetzelfde lichaam. Als mensensoort: Het hele menselijke bestaan is gebaseerd op een bepaalde levensduur van het lichaam van de individuele mens. Zouden mensen honderden jaren oud worden, dan zou het reproductieve systeem van de mensheid daarop afgestemd moeten zijn of het systeem als geheel zou bezwijken.


ik:
Hoe snel kan ik resultaten verwachten?

Stem:
Hierop is het antwoord dat u dat niet in de hand heeft. Het is een automatisch proces dat vergelijkbaar is met het proces waarin de ouder het moment bepaalt waarop hij het kind iets onderwijst. Het kind heeft niet in de hand wanneer de ouder hem zal onderwijzen hoe met vuur om te gaan. Het zal gebeuren op het moment dat de ouder waarneemt dat het kind is aangekomen op het niveau dat het kan leren met vuur om te gaan. Daar aangekomen, zal het kind niet kunnen voorkomen dat het hem zal worden onderwezen.

Vanuit het kind gezien is het een automatisch proces. Vanuit de ouder gezien niet. U bent dit kind.

Aldus bepaalt u zelf dat het gebeurt en heeft u er tegelijkertijd geen enkele invloed op wanneer het zal gebeuren.


ik:
Er is verleden, heden en toekomst. Waarom loopt het universum op den duur niet vol met materie?

Stem:
Er is geen verleden, heden en toekomst. Er is alleen het heden. Het Moment Nu.

Er zijn n universa. Dit is alleen mogelijk als geen enkele daarvan hardware is.

De wijze waarop deze universa bestaan lijkt op wat de theorie van de parallelle universa genoemd wordt, maar is het niet precies. De theorie van de parallelle universa suggereert dat iedere keer dat u een beslissing neemt die afwijkt van de richting waaruit u kwam, er een tweede universum ontstaat. Ontstaan impliceert tijd: eerst was het er niet en nu is het er wel. Zo is het niet: tijd bestaat niet, al wordt dat wel zo waargenomen door het reizende bewustzijn dat begint te ontdekken dat het aan het reizen is. In werkelijkheid bestond dat universum al voordat u die keuze maakte, en er reisde al bewustzijn in, alleen niet ‘het uwe’.


[hiervoor heeft de Stem gesproken over het spannigsveld tussen bewustzijn en waarneming.]

Stem:

U weet dat het licht van de sterren die u ziet, waarneemt, in werkelijkheid dus miljarden jaren oud kan zijn. De sterren die u nu ziet twinkelen zijn er misschien in werkelijkheid al lang niet meer.

Let nu op! Wat voor sterren geldt, geldt ook voor uw buurman en die bloem. Het verschil is slechts mate! Begrijpt u het nu? Wat u ziet is de werkelijkheid niet! Precies zoals de sterren die u ziet, helemaal die sterren niet zijn maar oud licht dat zij jaren geleden uitgestraald hebben.

Niet alleen is het een oud beeld, het licht bevat ook geen enkele informatie over andere eigenschappen van de ster dan die welke het arriverende licht kan weergeven.

En dat geldt ook voor uw buurman. Wat u van hem ziet is een levende, pratende afbeelding van wat hij werkelijk is, maar slechts een pratende afbeelding! Informatie over bijvoorbeeld zijn karakter of zijn moraliteit bevat die afbeelding niet. En dat is niet erg! Als u dat maar weet en het leert te hanteren, als u maar weet dat die buurman niet is wat u van hem ziet maar dat hij is [hoe hij zichzelf kent]. Opdat u uw leven in de gewenste richting kunt sturen op basis van juiste informatie. En juiste informatie geeft die afbeelding van uw buurman niet.

ik:
Dat volg ik niet. U vergelijkt hier de miljarden jaren vertraging waarmee wij het licht van een oude – mogelijk reeds lang dode – ster zien twinkelen alsof hij er nog steeds is enerzijds, met de nano-nano-nanoseconde vertraging waarmee ik mijn buurman zie anderzijds. Ik snap dat het verschil tussen het beeld van de twinkelende ster die ik zie en de – mogelijk reeds dode - ster die hij in werkelijkheid is, enorm is. Die twee hebben duidelijk niets meer met elkaar te maken. Maar het verschil tussen het beeld van de buurman dat ik zie en de buurman die hij in werkelijkheid is, is uiterst klein. Nauwelijks meetbaar zelfs, volgens mij. Dat beeld is vrijwel gelijk aan de werkelijkheid! Wat maakt dat minieme verschil uit?

Stem:

U mist het punt totaal.

Hoeveel tijd er zit tussen de ster en diens op uw oog vallende beeld is volstrekt onbelangrijk. Hoeveel tijd er zit tussen de buurman en diens op uw oog vallende beeld is volstrekt onbelangrijk. Dat die twee waarnemingen onderling verschillen is eveneens volstrekt onbelangrijk. Er zit verschil tussen de ster en uw waarneming ervan. Er zit verschil tussen uw buurman en uw waarneming van hem. Dat maakt hem iets anders. Hoeveel verschil, doet totaal niet ter zake. De ster en uw waarneming van de ster zijn van elkaar gescheiden. Zijn niet hetzelfde. De buurman en uw waarneming van de buurman zijn van elkaar gescheiden. Ziet u het niet? Dit is het omslagpunt van hoe hij zichzelf kent naar wat u waarneemt!

Word wakker! Dit is het omslagpunt van hoe hij zichzelf kent naar wat u waarneemt en daarvan vindt! Dit is de omslag van werkelijkheid naar illusie! Dit heeft dramatische gevolgen voor uw beleving van de werkelijkheid. Want wat u de werkelijkheid noemt, is de werkelijkheid niet! Wat u van iemand ziet, laat zich niet terug herleiden tot wat iemand is! Laat dit doordringen! Dat is wat wij bedoelen! Dat is wat u moet begrijpen om het leven dat u wilt opbouwen, op te bouwen.


[hiervoor heeft de Stem gesproken over de invloed die spirituele groei op seksualiteit heeft.]

ik:
In dat perspectief toont zich ook de arrogantie van enkele religies door hun dienaren seksualiteit te ontzeggen.

Stem:
Noem het geen arrogantie. Het is zoals het is. Religies die zich de bevoegdheid aanmeten het spirituele niveau van hun dienaren te bepalen door abstinentie te eisen, zetten die dienaren gevangen.

ik:
Er zijn religieuzen die het celibaat een offer vinden dat zij graag brengen.

Stem:
Gelovers die dat beweren zoeken de waardering van hun superieuren. Niemand brengt graag een offer dat de eigen natuur onderdrukt. Tot welke excessen onderdrukking van de menselijke seksuele natuur leidt, heeft de recente geschiedenis van niet alleen uw katholieke kerk onthuld. De gedachte dat God enig offer zou vragen van wie dan ook - laat staan een offer dat de offeraar schaadt - is middeleeuws.

ik:
Er is zelfs een Bijbelverhaal waarin een vader zijn eigen zoon moest offeren.

Stem:
Ja. Daar zullen wij geen aandacht aan besteden.


ik:
O my God! Bent u Jezus?

Stem:
Zoals u niet meer bent wie u tweeduizend jaar geleden was, zo ben ik dat niet. Men hangt zeer aan de persoon die tweeduizend jaar geleden gekruisigd is. De mythologie die men rond zijn leven en dood geconstrueerd heeft is mensenwerk. Ik ben Gods zoon, maar niet Gods eniggeboren zoon. Ik ben Gods kind op gelijke voet met u allen. Het enige verschil tussen u en mij is dat ik weet wie ik ben en u niet. Ik ben uw broeder, niet uw meester. Ik heb het als mijn taak op mij genomen om u allen dit te onderwijzen en werk samen met allen die ik daartoe bereid vind. En ik zeg u: grotere dingen dan die ik gedaan heb, zult u doen.

ik:
Kan ik u Jezus noemen?

Stem:
Doet u dat maar niet.

ik:
Waarom niet?

Stem:
Om drie redenen. In de eerste plaats omdat ieder die uw verhaal leest zijn eigen beeld heeft bij de naam die ik tweeduizend jaar geleden droeg. En het beeld dat iedere individuele lezer bij die naam heeft, is gebaseerd op de verhalen in uw Bijbelboek en die verhalen hebben weinig te maken met wie ik toen was en al helemaal niets met wie ik nu ben. Denkt u dat mijn ontwikkeling de afgelopen tweeduizend jaar stil gestaan heeft? Dat de hele wereld doorgegaan is behalve ik? Men noemt mij hier iets wat overeenkomt met mensenredder. In de tweede plaats omdat deze naam tot verering kan leiden. Alle verering is schadelijk omdat het afstand schept. En in de derde plaats omdat mijn woorden waar zijn omdat ze waar zijn, en niet omdat mijn oude naam er geloofwaardigheid aan toevoegt.

Daarom moet u vermijden de naam Jezus te noemen. Spreek liever over “de stem” zoals u tot nu toe gedaan heeft.

ik:
Maar kan ik wat u net gezegd heeft, wel vermelden in mijn boek?

Stem:
Vermeld het en laat het daarbij.

ik:
Ik begrijp een ding niet. U beveelt aan om niet te geloven maar in plaats daarvan te onderzoeken en te weten. Maar u bent zelf de hoofdpersoon in de heilige boeken waarvan u zegt dat wij die niet moeten geloven!

Stem:
Dat mijn leven in die boeken beschreven wordt betekent niet dat ik niet bestaan heb. De verhalen daarin hebben echter alle vervormingen ondergaan die men kan verwachten na tweeduizend jaar van schilderachtige overlevering en aanpassingen aan kerkelijke belangen. Veel verhalen kloppen niet en brengen gelovers op een dwaalspoor ten dienste van de betrokken religies. Zo heb ik nooit iemand uit de dood opgewekt wiens lichaam reeds aan het rotten was. En mijn lichaam was niet dood toen het opstond, en de opstanding gebeurde niet na pas drie dagen.

ik:
Zo! Hier gaan veel mensen niet blij mee zijn! U ondermijnt hiermee wel uw geloofwaardigheid!


Stem:
Hoort u wel wat u zegt? Uit de dood opstaan is geloofwaardiger dan dat het verhaal in de loop der eeuwen aangedikt is? Hier geeft u een perfect voorbeeld van wat geloof met gezond verstand doet.

De waarheid staat niet in dienst van te verwachten geloofwaardigheid. Maar u mag het weglaten als u wilt.*


______________
* Dat heb ik inderdaad gedaan. Pas bij de laatste redactionele controle heb ik het weer ingevoegd.


ik:
Er zijn mensen die zeggen dat u geboren bent uit een maagd.

Stem:
Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het, laat dat maar zo.

Dit alles betekent niet dat mensen geen spirituele ervaringen kunnen hebben waarin ik aan hen verschijn. Dat komt zeker voor. Mijn verschijningen liggen altijd in het verlengde van wat zij reeds omtrent mij geloven, zodat zij steun en troost aan mijn verschijning kunnen ontlenen. Hun getuigenissen zijn oprecht en hun verhalen zijn authentiek.

ik:
Welke waarde moeten wij dan toekennen aan wat de bijbel zegt dat uw woorden zijn? Bent u de enige grote leraar?

Stem:
Op geen enkel punt zijn mijn woorden strijdig met de woorden van de grote leraren uit de menselijke geschiedenis. Alle werkelijke leraren bevelen liefde aan als levenshouding. Denkt u dat er voor mij geen grote leraren geweest zijn en dat er na mij geen grote leraren meer gekomen zijn? Dat ik zelf geen grote leraren gehad heb? Alles wat zij u onderwezen hebben, is wat ook ik u onderwijs: wij zijn allen Eén.

Onthoud dit. Alle aanzetten tot oorlog, geweld of onverdraagzaamheid komt van leraren die macht over mensen zoeken door de laagste lagen van het menselijk ego aan te spreken. Personen die geweld als levensrichtsnoer hebben, voelen zich tot zulke predikers aangetrokken. Houdt u zich verre van hen.ik:
En komt u terug op aarde?

Stem:
Zonder meer. Niet fysiek. Dat lichaam is reeds lang vergaan, dat zou geen uitleg meer moeten behoeven. Maar hetgeen waarvoor ik sta – en dat ben ik – zal terugkeren. Wat mijn identiteit uitmaakt, mijn ziel, zal absoluut terugkeren.

ik:
Uw ziel zal terugkeren? Wat bedoelt u?

Stem:
Ik bedoel dat het besef dat ik heb van mijn identiteit als Zoon van God in u zal terugkeren. Ja, ik, wetende dat ik God ben, zal op aarde terugkeren. En wel in u allen. Zonder meer. Maar dat is net zo min een belofte als de uitspraak dat de lente op de winter volgt. Religies die dit als een persoonlijke belofte van mij presenteren en dat ik bovendien alleen haar eigen volgelingen zal redden, vertellen een afschuwelijke leugen.

ik:
Met het duidelijke doel angst aan te jagen opdat de gelovers niet durven weglopen.

Stem:
Ja. U zult inderdaad met mij opnieuw het paradijs scheppen. Maar dat heeft niets met mij persoonlijk te maken. Het is eenvoudig de marsroute van de mensheid.

ik:
Sommige religies stellen dat iedereen die niet gelooft wat zij geloven, naar de hel gaat.

Stem:
Ja. Het is verschrikkelijk. Ach, kinderen toch.[hiervoor heeft de Stem uitgelegd op welke wijze de mens geholpen wordt].

Stem:

Het streven van de Meesters is de mensen aan te moedigen de voor hen beste keuzes te maken. Dat hoeft niet altijd de keuze voor terugkeer naar de Godsstaat te zijn zoals die hierboven beschreven is. Het bereiken van de Godsstaat is geen beloning, het is een stadium.

Veel jonge zielen zullen die keuze nog niet willen maken en nog veel willen ervaren in de opwindende illusie van afgescheidenheid, want dat heeft voor hen zeer aantrekkelijke kanten. Sommigen willen strijden van de wieg tot het graf voor een ideaal zoals het scheppen van een staat voor het eigen volk, en dat is niet mogelijk als men kiest voor terugkeer naar de Godsstaat. Vrijheidsstrijders, die door de partij die zij bestrijden terroristen genoemd worden, zijn hier goede voorbeelden van. Maar er zijn momenteel veel oude zielen op de wereld. Hen heeft de wereld nu nodig. Zij die rust en wijsheid in zich dragen en een overwogen oordeel hebben.

ik:

Maar de daders van de aanslagen op 11 september 2001 zijn toch met de beste wil van de wereld geen vrijheidsstrijders te noemen?

Stem:
Inderdaad. Dat is zo. Maar om een heel andere reden dan u denkt. De gebeurtenissen op 9/11/2001 zijn inderdaad een uitzondering op het klassieke beeld van de terrorist en de vrijheidsstrijder.

De gebeurtenissen op 9/11/2001 vormen het meest tragische bedrog dat deze planeet ooit heeft gezien. De werkelijke daders zijn niet degenen die ervan beschuldigd zijn. Zij zochten geen land te bevrijden maar zij zochten oorlog. Het plan leunde zwaar op de dociliteit van het publiek, dat wordt geacht te geloven dat een aluminium vliegtuig door een stalen gebouw kan snijden. Toen de nationale nieuwszenders meldden dat het niet-geraakte Gebouw Zeven ingestort was een half uur voordat het werkelijk gebeurde, volgde alleen verontwaardiging bij professionals en wetenschappers, die zagen dat dit onmogelijk was en nader onderzoek eisten – hetgeen zij niet kregen. De werkelijke daders konden hun oorlogen beginnen.

Later zullen wij uitgebreider over de gebeurtenissen van 11 september 2001 en hun achtergrond spreken, want op die dag is de moslimwereld groot onrecht aangedaan.*

______________
* zie boek 2, Wonderen als vakmanschap.


Stem:
Naarmate men meer afgescheiden denkt, verliest men de controle over zijn leven. Verlies van controle is beangstigend, en dus heeft de mens strategieën daartegen bedacht. Men ging geloven. Een op niets gebaseerde uitvergroting van de levens van inderdaad bijzondere personen die de mensheid vooruit hebben willen helpen werd tot geloof verheven. Het woord 'geloven' zelf geeft al aan dat zelfs een schim van bewijsbaarheid ontbreekt. Het zoeken naar bewijzen is verboden – anders is het geen geloof meer - en wordt bestraft met verbanning uit de gemeenschap of zelfs de doodstraf. Religie is een placebo tegen de paniek die van afgescheiden denken het natuurlijke gevolg is. Omdat eenheid van al wat leeft feitelijk juist is – kijk om u heen, zie het insect de bloem bestuiven terwijl hij honing zoekt – zal religie verdwijnen zodra gelovers zien dat de eenheid van al wat leeft feitelijk juist is.

Religies hebben de middeleeuwen overleefd doordat zij gebaseerd waren op angst. Als u niet gelooft gaat u naar de hel, werd schaamteloos vanaf de kansel gepredikt. In gebedshuizen worden nu nog geloofsstellingen verkondigd die honderden jaren geleden aan de mensen van die tijd onderwezen werden.

ik:
Voorbeeld?

Stem:
Vervolging van homoseksuelen. Superioriteit van mannen. Eerwraak. Opeisen van een stukje land. De bewoners verbannen. Vrouwenbesnijdenis. Discriminatie van andersdenkenden. Onthoo…

ik:
Ho maar, u heeft uw punt gemaakt.

Stem:
Religies verbieden de toetsing aan het gezond verstand want die luidt hun ontmaskering in. Zij eisen geloof zonder vragen. “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk” antwoordt de kerk op alle vragen waarin zij vastloopt. Maar Gods wegen zijn niet ondoorgrondelijk! U accepteert alleen het antwoord niet!

ik:
U moedigt ons aan om zelf na te denken.

Stem:
Organisaties hebben de vrijheid om u te vragen hun gedachtegoed te geloven. Maar wees gealarmeerd zodra zij u verplichtingen of beperkingen gaan opleggen. Dat zijn de eerste tekenen van machtsuitoefening. Keer u dan van hen af.

ik:
Waarom bent u toch zo scherp op religies?

Stem:
Omdat zij uw tijd verspillen. Religies zijn gebaseerd op hetzelfde afgescheiden denken als waaruit zij claimen u te kunnen redden en dat kunnen zij niet. Zij zetten u daarmee op een vals spoor. Wij zijn allen Eén, en dat ontkennen zij.

ik:
Nounou.

Stem:
Juist serieuze zoekers worden hierdoor getroffen. Gelovers zijn geen slechte mensen, zij proberen oprecht het juiste levenspad te vinden en spiritueel te groeien door mensenliefde te praktiseren. Religies propageren mensenliefde om hun sympathie te winnen en dreigen met hel en verdoemenis om hen hun hok in te jagen en hen daarin te houden. Dat mensenliefde en verdoeming van mensen elkaar per definitie uitsluiten, doorzien gelovers niet - en als zij het wel doorzien mogen zij het niet uitspreken.

ik:
Er zijn mensen die serieus geloven dat de aarde 6000 jaar oud is.

Stem:
Dat is anders. Dat stoelt niet op gebrek aan kennis maar op eigenwijsheid. In de volle wetenschap van de werkelijke leeftijd van de aarde ontkennen zij die, omdat hun oude boek zegt dat de aarde 6000 jaar oud is. Zij stellen hun geloof boven wetenschappelijke bewijzen en zijn niet bereid tot heroverweging, waarmee zij zich buiten het bereik van onze hulp stellen. Wij bieden hen hulp aan, maar zij sluiten zich af. Wij kunnen hen moeilijk bereiken.

Religies die stellen dat God een eisende of straffende God is die aanbeden moet worden, onderwijzen onwaarheid. Laten wij hier zeer duidelijk over zijn. God eist niets en hij heeft geen volk uitverkoren. Hij wijst geen stukjes land toe en hij straft nooit.

Laat ons dit nogmaals uitspreken, want het is zeer belangrijk dat de gehele mensheid dit hoort.

God eist niets en hij heeft geen enkel volk uitverkoren. Hij wijst geen stukjes land toe en hij straft nooit.

Religies behoren organisaties van mensen te zijn die hun eenheid met hun Schepper bestuderen, onderwijzen en vieren, maar zij doen het tegenovergestelde.

Er bestaat ook niet zoiets als de Tien Geboden. Waarom bent u toch zo op zoek naar die afhankelijkheid van externe instructies? Waarom maakt u zich zo klein? Wat u de tien geboden noemt, zijn in werkelijkheid tien goede tips. Tien goede tips om een vervuld leven te leiden. Volg ze op, deze tien tips, maar niet omdat het u geboden werd om ze op te volgen, maar omdat u inziet dat het goede adviezen zijn om het zuivere, mooie en rijke leven te leven dat u zoekt.

ik:
De bijbel beveelt ook aan dat wij blijven hopen.

Stem:
Hoop heeft geen kracht. Hoop doet niets en kan niets teweegbrengen, net als geloof of aanbidding. Hoop, geloof en aanbidding zijn verspilling mentale energie. Weten is wat creëert.

Alle aanbidding is schadelijk en zelfs ongepast. Niet voor God, voor hem is niets ongepast. Uw aanbidding raakt hem niet, hij verlangt noch eist aanbeden te worden - dat is een kerkelijke activiteit zonder speciale betekenis of verdienste. Maar het helpt u niet verder, het schaadt integendeel uw groei. Met God aanbidden nadert u God niet, maar zet u zich op afstand van God. Afstand die u zich inbeeldt.

Niet God eist dat u hem aanbidt, uw religies doen dat. Niets creëert een grotere afstand tussen u en God dan aanbidding, en dat is precies wat religies nastreven, willen zij overleven. Met gelovers angst aan te jagen dat zij naar de hel zullen gaan bij onvoldoende aanbidding, voorkomen zij dat zij terzake kritische vragen durven te stellen en verzekeren zij zich van angstgedreven inkomen zoals kerkelijke bijdragen en nalatenschappen.

Respect is wél gepast, zoals u alle leven dient te respecteren. Praat gewoon met God, word volwassen en zijg niet in aanbidding op uw knieën neer. Dat voegt werkelijk niets toe.

ik:
Mag ik jij zeggen? Grapje.

Stem:
Geen grapje. Natuurlijk mag dat. Broeder.Stem:
Wat uitgevoerd werd op 11 september 2001 was het plan van de Heerser der Afgescheidenheid, wiens kenmerk psychopathie is en met wie ik gevochten heb.

ik:
U hebt met de duivel gevochten? Maar u zei dat u niet dood was!

Stem:
Ik heb gezegd dat mijn lichaam na de kruisiging niet dood was en ik heb inderdaad gevochten met de macht die u de duivel noemt. Het gevecht bestond uit een ontmoeting met de grootst denkbare verleiding om mij te scharen aan de zijde van afgescheiden denken en haar concept van rijkdom en macht, dat mij zeer beeldend en indringend getoond werd.

Ik ben echter trouw gebleven aan het ene Wezen dat wij gezamenlijk vormen en dat wij God noemen, door vast te houden aan de gnosis die nu als QuantumFormule aan u onderwezen wordt.

Had ik toegegeven, dan was ik tot de aarde veroordeeld geweest. Want daar wordt dat spel gespeeld. Dan had dit gesprek niet plaats kunnen vinden. In die zin ben ik voor u allen ‘gestorven’. Niet om de zonden weg te nemen van hen die in mij geloven.

ik:
Ik rol van de ene verbazing in de andere met u. U bent niet voor onze zonden gestorven?

Stem:
Nee. Laat mij daar duidelijk over zijn. Dat is onmogelijk. Niemand kan voor andermans zonden boeten, als concepten als ’zonde’ en ‘boete’ al zouden bestaan. Dit zogenoemde ‘plaatsvervangend lijden’ is een van de onzinnigste en schadelijkste verzinsels van uw religies.

ik:
Met als doel de mensen aan die religies te binden. Voor buitenstaanders geldt die ‘verlossing’ immers niet.

Stem:
Ja. Natuurlijk. Ja.

Laat mij dit nogmaals duidelijk en ondubbelzinnig verklaren, want teveel goede zielen worden hiermee misleid, angst aangejaagd en spiritueel gevangen gezet. Ik ben voor niemands zonden gestorven. Dat is letterlijk godsonmogelijk. Dat zou lijnrecht in strijd zijn met werkelijk alle principes in het universum, het principe van karma voorop. Het toont ook aan hoe belangrijk het voor religies is dat u niet zelfstandig nadenkt.

En u hoeft natuurlijk helemaal niet ‘in mij te geloven’. Neem kennis van mijn woorden, laat ze bezinken en geloof ze vooral niet omdat ik het zeg, maar volg uw hart.

ik:
Laat mij even bijkomen.Stem:
God is Al Dat Is. Hij is u dus ook. En wie bent u? U bent dat zoals u zichzelf kent, wat dat ook is. U kent zichzelf als liefdevol. Als streng. Als gedreven. Als gepassioneerd. In ieder geval niet als God: God is ons allen en dus wie Hij niet is.

De gouden sleutel ligt voor u hierin, zich te realiseren dat u ook bent wie u niet bent. Dat u al het andere bent. Dat u en God één en hetzelfde wezen zijn dus.

De QuantumFormule is hiervoor het krachtigst denkbare gereedschap. Immers, wie U bent, maakt mijn identiteit uit gelijk wie ik ben, de uwe uitmaakt. Wat u doet, zijn mijn daden gelijk wat ik doe uw handelingen zijn - zijn de woorden van Hem die is wie hij niet is.

Het is de compacte samenvatting van deze grote lessen. Als het uw woorden zijn, bent u God, vlees geworden.

Eerder hebben wij u het inzicht gegeven dat wat u waarneemt steeds net weg is als u het waarneemt. Denk na! Dat is hetzelfde! Begrijp dat u in de QuantumFormule uw bewustzijn met uw waarneming verenigt en aldus de tijd tussen die twee wegknipt. Begrijpt u nu dat tijd, buiten uw waarneming, niet bestaat? Dat het waarneming is die tijd - en dus illusie - creëert?


[Hiervoor heeft de Stem gesproken over de gevolgen van het vergeten dat wij God zijn en het langzaam herontdekken daarvan].

Stem:
Naarmate de mens meer ervaart, gaat hij meer en meer open staan voor de gedachte dat hij één is met het Al. Er stapelen zich teveel bewijzen op in zijn leven dat afgescheidenheid niet waar kan zijn. In dat stadium verkeert de mens nu. Hij staat op het punt de Grote Ontdekking te doen en deze te omarmen, en aldus het paradijs te herscheppen. Voor dit herscheppen hoeft hij zijn best niet te doen, hij zal het automatisch en op natuurlijke wijze doen, zoals hij ademt. Uit wat hij natuurlijk vindt om te doen, zullen paradijselijke omstandigheden automatisch voortvloeien.

Dat is de toekomst waar de mensheid momenteel naar kijkt. De enige voorwaarde is dat hij de gedachte dat wij allen Eén zijn, niet langer afwijst.

Luister naar wat wij zeggen. De enige voorwaarde is dat hij de gedachte dat wij allen Eén zijn, niet langer afwijst en de waarheid dat wij allen Eén zijn, omarmt.

free bootstrap builder